Tradiční pardubická akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka oceňuje v daném roce nejlepší sportovce, týmy a trenéry sportovních oddílů, kteří svými úspěchy na národní, či dokonce mezinárodní úrovni pomohli ve skvělé reprezentaci Pardubic jako města sportu. Každoročně je vyhlašováno několik kategorií oceněných sportovců od mládeže jednotlivců, přes dospělé, kolektivy, trenéry, handicapované sportovce až po významné sportovce pardubické Síně slávy.

Ocenění sportovci pak najdou své místo před pardubickou hokejovou arénou v podobě zveřejnění jména a dosaženého sportovního úspěchu uvnitř stříbrného válce, jež je součástí Chodníku slávy pardubického sportu. Sportovcům, kteří vstoupí do Síně slávy pardubického sportu za své výkony a celoživotní přínos sportu, pak přibude na chodník slávy dlaždice se svým jménem a symbolem sportovního odvětví, ve kterém působili (Chodník slávy pardubického sportu).