Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

Aktuálně

I tento rok pro Vás má město Pardubice nabídku 25 startovacích bytů.

Při podání žádostí nebudou žadatelé o startovací byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny) až v případě, že budou vylosováni.

Znamená to, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro startovací bydlení platí nájemné 80 Kč/m2 po dobu 3 let4. rok bude zvýšeno na 100 Kč/m2.

Vzhledem k růstu cen energií může dojít ke zvýšení záloh na služby k bytu.

Harmonogram

  1. VÝBĚR ŽÁDOSTÍ 5. – 6. října 2022, budova magistrátu, Štrossova ulice čp. 44, zasedací místnost v přízemí;
    středa 13,00 – 18,00 hodin, čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin.

  2. LOSOVÁNÍ 17. října 2022, Hudební sál na radnici, Pernštýnské náměstí čp. 1, 15,00 hodin.
  3. Doložení potvrzení k žádosti u vylosovaných žadatelů přineste na oddělení správy bytů, v 1. patře budovy na adrese U Divadla 828, Pardubice, kancelář č. 109 – nejdéle do 7. listopadu 2022
  4. Kontrola žádostí – 14. listopadu 2022
  5. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 2. 2023 – podpis nájemní smlouvy a předání klíče od bytu v druhé polovině ledna 2023


Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky startovacích bytů.
Pokud plánujete bydlet jako pár společně, podávejte jednu žádost.

Formulář žádosti a povinná příloha k ní je ke stažení v sekci "Žádost".

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ…!