Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svoji kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

Aktuálně

V roce 2024, stejně jako v předchozích letech, nabízí město Pardubice zájemcům o startovací bydlení celkem 25 bytů. V dubnu budou vylosováni noví nájemci 15ti bytů. Zbývajících 10 bytů bude slosováno počátkem měsíce října 2024.

Novinkou je od roku 2023 slosování pořadí 20 náhradníků na předem neurčený neobsazený byt, a to všech, kteří se nestanou výherci v I. slosování a současně ve své žádosti udělí souhlas se zařazením do II. slosování.

Při podání žádosti nebudou žadatelé o startovací byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny). Tyto požadované dokumenty doloží až v případě, že budou vylosováni!

Znamená to, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů. Žádost se podává osobně ve stanovené dny, viz. níže „Výběr žádostí“.

Pro startovací bydlení platí nájemné 80 Kč/m2 po dobu 3 let4. rok bude zvýšeno na 100 Kč/m2.

Vzhledem k růstu cen energií může dojít ke zvýšení záloh na služby k bytu.