Studentský parlament a školní rok 2022/2023

Zástupci středních škol, kteří se účastní setkání Studentského parlamentu, se schází obvykle jedenkrát měsíčně.

Přehled setkání Studentského parlamentu:
Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnilo celkem 10 setkání, kdy se účastníci parlamentu věnovali tématům dopravy ve městě, kultury, SMART CITY, životnímu prostředí, financování SŠ, ubytovacím možnostem pro studenty, jednali s vedením města a absolvovali dvě exkurze – prohlédli si Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Strakovu akademii.

Témata setkání jsou vybírána společně se studenty, měla by se však týkat města. Někdy se v tématech Studentský parlament shoduje s Dětským parlamentem (zástupci základních škol) a setkání jsou tak spojena. Vzhledem k tomu, že se do Dětského parlamentu zapojují většinou žáci 8. a 9. tříd, každý rok studenti pro žáky připraví prezentaci o střední škole, kterou navštěvují a představí ji tak delegátům z Dětského parlamentu, kteří se ještě rozhodují, na kterou střední školu se vydají. Žáci z Dětského parlamentu tak mají skvělou příležitost popovídat si o střední škole, nad kterou uvažují přímo s jejich studentem a zároveň školu porovnat s ostatními prezentovanými školami.

Exkurze, které se v daném školním roce uskutečnily se sice přímo netýkaly dění ve městě, nicméně zástupce Studentského parlamentu obohatily o cenné zkušenosti a daly jim příležitost se více mezi sebou poznat.Akce "Jeden den S…":
V rámci obou parlamentů probíhá akce „Jeden den S…“ Kdy mají žáci a studenti jedinečnou možnost strávit celý pracovní den s významnou osobností města Pardubice a vidět věci tzv. pod povrchem.

Akce obvykle probíhá od 1. května do 30. června. Za školní rok 2022/2023 se této akce zúčastnilo celkem 11 studentů u 11 osobností. Zástupci Studentského parlamentu prožili den u těchto osobností:

  • Mgr. Miluše Horská,
  • Bc. Jan Nadrchal, Mgr. Jakub Rychtecký, Jan Hrabal,
  • Mgr. Michal Zitko, Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., Mgr. Ivana Liedermanová,
  • Mgr. Petr Dohnal, MgA. Pavel Svoboda, Ph. D., Mgr. Viktor Janák,
  • Bc. Jan Halda.

Zástupci parlamentů mají za úkol se na setkání předem připravit a vyhledat si informace o organizaci, do které jdou, aby lépe pochopili, co práce zvolené osobnosti obnáší. I letos se akce povedla a spokojeni byli jak naši zástupci, tak osobnosti, které navštívili.

Fotogalerie - výběr z jednotlivých setkání, exkurzí:

Studentský parlament a diskuze o kultuře ve městě

Studentský parlament na návštěvě Poslanecké sněmovny PČR 

Studentský parlament na návštěvě Strakovy akademie

Dětský a Studentský parlament diskutuje s vedením města Pardubic