Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Tomáš Med

Datum nabytí účinnosti25. květen 2021
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území