TAČR podporuje dobré nápady, které mohou být přeneseny do praxe a být užitečné občanům České republiky. Záměrem agentury je přiblížit programy výzkumníkům i firmám v jednotlivých krajích, a to prostřednictvím regionálních zástupců. Váš nápad můžete zkonzultovat přímo v Pardubicích.

Forma podpory

Účelová podpora projektům aplikovaného výzkumu a vývoje. Podpora je poskytována konkrétním projektům prostřednictvím různě zaměřených programů, vždy se však jedná o programy na podporu aplikovaného výzkumu.

Pro koho

Výzkumné organizace, podniky, v určitých případech i veřejnoprávní instituce a jimi zřizované organizace. Podpora není poskytována fyzickým osobám.

...Nadpis