Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

ADAM PRVNÍ s.r.o.
Ing. arch. Jan Kovář

Datum nabytí účinnosti26. září 2019
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území