Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA - PROJEKT PARDUBICE, Ing. arch. Pavel Tománek
Datum nabytí účinnosti16. 10. 2014
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebnímu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rohoznice.