Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Starý Mateřov
ProjektantAIRA, Ing. arch. Jaroslav Menšík
Datum nabytí účinnosti23. 2. 2011
Doplňující informace

Do územního plánu je možné nahlížet na Obecním úřadě Starý Mateřov; územní plán byl dále poskytnut Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.