Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum nabytí účinnosti9. 7. 2012
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Třebosice.