Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA - PROJEKT PARDUBICE, Ing. arch. Pavel Tománek
Datum nabytí účinnosti Změny č. 112. 3. 2021
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Rohoznice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Rohoznice nabyla účinnosti dne 12. 3. 2021. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rohoznice.