Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Kasalice
ProjektantIng. arch. Pavel Šemora

Datum nabytí účinnosti Změny č. 1

16. 3. 2023
Doplňující informaceÚplné znění Územního plánu Kasalice bylo zpracováno po změně č. 1, která nabyla účinnosti dne 16.03.2023. Do Úplného znění Územního plánu Kasalice po Změně č. 1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Úplné znění Územního plánu Kasalice po změně č. 1 bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Kasalice.