Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Pavel Tománek
Datum nabytí účinnosti Změny č. 108.08.2023
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Srch bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Srch nabyla účinnosti dne 08. 08. 2023.Do Úplného znění je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Srch.