Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Srnojedy
ProjektantREGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti Změny č. 213.6.2023
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Srnojedy bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 2 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2 územního plánu Srnojedy nabyla účinnosti dne 13. 6. 2023. Do úplného znění je možné nahlížet na Obecním úřadu Srnojedy; úplné znění bylo dále poskytnuto Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje.