Zajímavé příležitosti pro začínající i stávající podnikatele.

PROJEKT CVIČNÁ FIRMA V PARDUBICKÉM KRAJI

Forma podpory

Poradenství a vzdělávání aneb podnikání od A do Z; finanční podpora do začátku podnikání.

Pro koho

Uchazeči o zaměstnání (evidovaní na pracovištích ÚP ČR v rámci Pardubického kraje), kteří uvažují zahájit podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

...Nadpis

PROJEKT PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)


Forma podpory

Finanční podpora zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců.

Pro koho

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců i se zaměstnanci, nestátní neziskové organizace.