Schválený podklad pro rozhodování v území
Pořizovatel-
ProjektantSEA Architekt, spol. s.r.o., Ing. arch. Miroslav Petráň
Datum schválení27. 12. 2011
Datum prověření aktuálnosti29. 9. 2020