Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů
Doplňující informaceDo návrhu územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.