Projednávaný podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Roman Unzeitig
Datum schválení
Doplňující informace..