Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum schválení27.11.2012
Datum prověření aktuálnosti10.9.2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Sezemice a na úřadu v obci Kunětice.