Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Jan Kovář
Datum schválení8.8.2011
Datum prověření aktuálnosti10.9.2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Ráby.