Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantREGIO, s.r.o. - Ing.arch. Robert Chládek
Datum schválení17.6.2013
Datum prověření aktuálnosti15.2.2022
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Němčice. Dále byla územní studie poskytnuta Krajskému úřadu, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.