Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Datum nabytí účinnosti23. srpen 2021
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území