Magistrát města Pardubic

Profil zadavatele od 22. 11. 2016

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

Veřejné zakázky malého rozsahu v limitu do 500.000 Kč bez DPH

nezveřejňované na profilu zadavatele od roku 2017
https://vzmmp.pardubice.eu

Zneaktivněný profil zadavatele k 22. 11. 2016

https://www.vzmmp.cz/