Ve městě Pardubice vedou stálé seznamy voličů jednotlivé městské obvody (I až VIII).
Adresujte, prosím, vaše žádosti o vydání voličského průkazu do datových stránek jednotlivých městských obvodů, nikoliv na Magistrát města Pardubic. Příslušnost k určitému městskému obvodu naleznete po zadání adresy trvalého pobytu na
https://mapy.pardubice.eu/MyCity/volby.

Adresy jednotlivých městských obvodů

Úřad městského obvodu I Pardubice
U Divadla 828
530 02 Pardubice
(tel. 466 035 152)

Úřad městského obvodu II Pardubice
Chemiků 128
530 09 Pardubice
(tel. 466 798 627)

Úřad městského obvodu III Pardubice
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice
(tel.466 799 132)

Úřad městského obvodu IV Pardubice
Bokova 315
530 03 Pardubice
(tel. 466 654 186)

Úřad městského obvodu V Pardubice
Češkova 22
530 02 Pardubice
(tel. 466 301 271)

Úřad městského obvodu VI Pardubice
Kostnická 865
530 06 Pardubice – Svítkov
(tel. 466 301 162)

Úřad městského obvodu VII Pardubice
Generála Svobody 198
533 53 Rosice nad Labem
(tel. 466 413 652)

Úřad městského obvodu VIII Pardubice
Hostovice 20
530 02 Pardubice
(tel. 602 165 860)