Ukončení pořizování
Pořizovatel

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant
Datum nabytí účinnostileden 2010
Doplňující informace

Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubic na základě usnesení zastupitelstva městského obvodu Pardubice VIII, Hostovice přijalo dne 7.5.2013 usnesení č. 1332Z/2013, kterým ruší usnesení zastupitelstva č. 1652Z/2009 ze dne 27.10.2009 o pořízení XIII. změny Územního plánu Pardubice