Ukončení pořizování
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. Kamila Zárubová
Projektant
Datum nabytí účinnostiduben 2010
Doplňující informaceDokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 25.1.2011 usnesení č. 147Z/2011, kde ruší usnesení zastupitelstva č. 1921Z/2010 ze dne 30.3.2010 o pořízení XIV. změny Územního plánu města Pardubice.