Ukončení pořizování
Pořizovatel

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

Projektant
Datum nabytí účinnosti
Doplňující informaceDokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 25.1.2011 usnesení č. 148Z/2011, kde ruší usnesení zastupitelstva č. 2049 Z/2010 ze dne 21.6.2010 o pořízení XVI. změny Územního plánu města Pardubice.