Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová
ProjektantAURUM s.r.o.
Datum nabytí účinnostiúnor 2014
Doplňující informace