Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. Helena Rajtrová
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti7. července 2021
Doplňující informace