Інформація про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)
(Informace ke konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství))

 • Zápis je určen dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
 • Termín zápisu je 13.6.2023 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin ve všech mateřských školách v Pardubicích.
 • Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:
  • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz příloha č. 1 informace Metodický pokyn MPSV, str. 2-3
  • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).


Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě nebo donese vyplněné do mateřské školy

 • K zápisu je nutné přinést vízový štítek nebo cestovní pas dítěte, doklad ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, rodný list, potvrzení o místě pobytu z cizinecké policie.
 • Po zapsání ve škole dostane dítě registrační číslo a bude zahájeno správní řízení.
 • Na webových stránkách https://pardubice.eu/pomoc-ukrajine jsou vyvěšena kritéria pro přijetí dítěte do mateřských škol, seznam mateřských škol a seznam ulic a jejich spádových škol.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.
 • Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let).

Дата та час запису (Termín zápisu): 13.6.2023, 8:00–12:00, 13:00–16:00

Місце запису (Místo zápisu): Дитячі садки Пардубіце (Mateřské školy)


Порядок запису (Organizace zápisu):

 1. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки. (O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva)
 2. У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку (Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let)
 3. Законні представники зобов’язані подати такі документи (Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty):
  1. заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
  2. документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку) (vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu))
  3. документ, що дає право представляти дитину (doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat)
  4. довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років) (potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let))
 4. Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями. (O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií)

Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи згідно з § 2 Закону No 67/2022 зб. (lex Україна освіта)
(Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 2 zákona č. 67/2002 Sb. lex Ukrajina školství)

Цей запис призначений лише для дітей, (Zvláštní zápis je určen pouze dětem,)

 • яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні (kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany)
 • яким надано візу для перебування понад 90 днів з метою стерплення перебування на території Чеської Республіки. Доводиться наданим візовим етикетом або печаткою у паспорті (kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu)


 • Рішення про прийняття приймається директором школи за встановленими критеріями. (O přijetí rozhoduje ředitel školy podle stanových kritérií.)
 • Kритерії будуть застосовуватися в разі інтересу більшої кількості дітей, ніж кількість вакантних місць. (Kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst.)
 • Час і порядок приходу дітей до зарахування не впливають на рішення про прийняття. (Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.)

На дітей, народжених з 01.09.2017 по 31.08.2018 року, поширюється обов'язкова дошкільна освіта. (Na děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.)

Критерії (Kritéria pro přijetí)

Місце проживання/постійне проживання в однокласному навчальному закладі 
(Místo pobytu/případně trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy)

5 балів
(5 bodů)
Вік дитини (Věk dítěte)Діти будуть відсортовані за датою народження від найстаршого до наймолодшого
(Děti budou řazeny dle data narození od nejstaršího po nejmladší)У разі рівності балів порядок дітей визначається за жеребкуванням.
(V případě rovnosti bodů bude pořadí dětí určeno losem.)

Місце перебування підтверджується поданням відповідного документа, що підтверджує місце перебування в ЧР. (Термін реєстрації після прибуття та термін для повідомлення про зміну місця проживання на території ЧР становить 3 дні). (Místo pobytu se dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR. (Lhůta pro registraci po příjezdu a lhůta k hlášení změny místa pobytu na území ČR činí 3 dny).)