Pozvánka a zprávy na jednání ZMO

Termíny jednání

I. pololetí 2023II. pololetí 2023
25. ledna 2023
20. září 2023
12. dubna 2023

13. prosince 2023

20. června 2023