Termíny jednání

23. února 2023
20. dubna 2023
22. června 2023
21. září 2023
14. prosince 2023


Místo jednání:
zasedací místnost Městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983, číslo dveří 6.
PŘÍPADNÉ ZMĚNY TERMÍNU, MÍSTA A ČASU KONÁNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU VYHRAZENA
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA JSOU VEŘEJNÁ