Vydaná dokumentace
PořizovatelMěstský úřad Dašice
Projektant

Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum nabytí účinnosti13.5.2021
Doplňující informaceDo Změny č.1 územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a městu Dašice.