Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Starý Mateřov
ProjektantIng. arch. Aleš Palacký
Datum nabytí účinnosti12. 06. 2018
Doplňující informace

Do Změny č. 1 ÚP Starý Mateřov je možné nahlížet na obci Starý Mateřov; Změna č. 1 byla dále poskytnuta Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.