Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum nabytí účinnosti

22.8.2022

Doplňující informaceDo Změny č.2a územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a městu Dašice.