Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAteliér AURUM
Datum nabytí účinnosti30.3.2019
Doplňující informaceDo Změny č. 3 Územního plánu Stéblová je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Změna č. 3 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.