Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti4.1.2017
Doplňující informaceDo Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen "změna") je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; změna byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a městu Lázně Bohdaneč.