Schválená dokumentace

Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení
2. 12. 2013
Doplňující informace
Do 1. Zprávy o uplatňování ÚP Rohovládova Bělá 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 34454/2013 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a dále je Zpráva o uplatňování ÚP Rohovládova Bělá 2013 uložena na Obecním úřadě Rohovládova Bělá.