Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Zvířata 466 859 154 eva.kindlova@mmp.cz
Deratizace, odchyt holubů 466 859 196 roman.slach@mmp.cz

Životní situace

Našel jsem opuštěné zvíře. Co mám dělat?

V případě, že najdete na území města Pardubic opuštěného nebo toulavého psa, kočku apod., zavolejte městskou policii, která zajistí odchyt zvířete a jeho umístění do městského útulku ve Veterinární klinice ve Štrossově ulici. Případně můžete toto opuštěné zvíře sami dopravit do útulku.

Našel jsem na ulici uhynulé zvíře. Kde to mám nahlásit?

Pokud najdete na území města Pardubic uhynulé zvíře je třeba zavolat na Služby města Pardubic, které zajišťují svoz uhynulých zvířat z veřejných prostranství a předání těchto kadáverů asanační službě k jejich likvidaci.

Výskyt hlodavců

Z výšený výskyt hlodavců na veřejném prostranství je možné nahlásit na odbor životního prostředí MmP, který zajistí tzv. ohniskovou (dílčí) deratizaci lokality a ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. i deratizaci kanalizace, vyskytuje – li se v lokalitě. Mimo tyto ohniskové (dílčí) deratizace konkrétních míst je každý sudý kalendářní rok v září a říjnu prováděna celoplošná deratizace veřejných prostranství.

V případě výskytu hlodavců v budovách je nutné se obrátit s žádostí na majitele (správce) nemovitosti. Město nezajišťuje deratizaci soukromých budov.

Problém s holuby

Samosprávy měst nemají stanovenou zákonnou povinnost provádět regulaci populace zdivočelých městských holubů, natož způsob, jakým by ji měly provádět. Je tedy na rozhodnutí města - obce, zda k této činnosti přistoupí a jak. Město Pardubice již cca od r. 2006 provádí pravidelný odchyt holubů (1 x za rok v zimním období) ve vybraných lokalitách města, prostřednictvím 8 až 12 odchytových klecí umísťovaných na plochých střechách, většinou na budovách města. Při každém plánovaném odchytu je odchyceno cca 900 až 1 000 ks holubů.

Instalace technického opatření na budovách (zasíťování, bodce na římsách apod.) je jen na rozhodnutí majitele budovy, včetně finančního pokrytí nákladů s tím spojených. Město Pardubice nemá zákonnou povinnost činit tato opatření ani na budovách, které jsou v jeho vlastnictví.

Kontaktujte nás

Ohledně zvířat nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.