Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení24.11.2021
Doplňující informaceDo zprávy o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu a dokladů o jejím pořízení (sp. zn. 44000/2016) je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; zpráva o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu je uložena na obci Choteč a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování.