Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení18. 12. 2019
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Dašice včetně pokynů pro zpracování Změny č. 2 ÚP Dašice je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Městskám úřadu Dašice.