Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Datum schválení22.5.2023
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Lány u Dašic je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Lány u Dašic