Schválená dokumentace
PořizovatelObecní úřad Starý Mateřov
Datum schválení16. 12. 2015
Doplňující informace1. zpráva o uplatňování ÚP Starý Mateřov je uložena k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Starý Mateřov.