Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Doplňující informaceNávrh 2. zprávy o uplatňování ÚP Neratov včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 3 ÚP Neratov je uložen k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Neratov.