Informace o vydaných výstrahách, hydrometeorologické situaci, kvalitě ovzduší...

Na této stránce naleznete přehledně zpracované odkazy na nejrůznější webové portály, které se zabývají informacemi 
o výstrahách vydaných v souvisosti s hydrometeorologickou situací, hlásnou a předpovědní povodňovou službou, informacemi o stavu ovzduší na území města, stavu v distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za mimořádných stavů a mnoho dalšího.