Cílem projektu odděleného sběru bioodpadů ve Pardubicích je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit jeho ukládání na skládky. Sebraný bioodpad je odvážen k využití na kompostárnu v Dražkovicích, kde se zpracovává na kvalitní kompost. Zájem o svoz tříděného bioodpadu z domácností neustále roste, v současné době je do projektu přihlášeno 4140 účastníků.

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude v roce 2022 probíhat v pravidelných intervalech:

ObdobíInterval
duben – listopadsvoz 1x týdně
prosinecsvoz 2x měsíčně
leden – únorsvoz 1x měsíčně
březen svoz 2x měsíčně


Svozovými dny jsou dle lokalit středa a pátek. 

Svoz bioodpadu ve středu bude v roce 2022 uskutečňován v lokalitách: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka (v harmonogramu svoz označen oranžově).

V ostatních částech města bude nadále svoz zajišťován v pátek (v harmonogramu označeno zeleně). 

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle podrobného harmonogramu.

Podrobný harmonogram

svozu bioodpadu ve všech lokalitách

V roce 2022 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou na účastníka a jednu nádobu 400,- Kč/rok.

Oddělený sběr bioodpadu ve městě Pardubicích je uskutečňován od roku 2007. Tehdy stanovená výše platby 300 Kč na poplatníka/ nádobu a rok byla vypočítána jako 1/3 účast na platbě. Zbývající část nákladů hradí Magistrát města Pardubic. Od zavedení platby v roce 2007 se výše platby nezměnila. V průběhu let, s postupným rozšířením služby v rámci celého města Pardubic, došlo ke značnému zvýšení režijních nákladů (z důvodu přejezdů svozového vozu mezi kompostárnou a účastníky projektu se značně zvýšily náklady na pohonné hmoty, rozšíření svozu z jednoho dne v týdnu na dva svozové dny středa, pátek, růstu mzdových nákladů).  

Za účelem platby rozesílá město složenku s jedinečným variabilním symbolem. Úhradu poplatku lze provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty, bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který byl pro danou službu přidělen. Poplatek je splatný v termínu uvedeném na přiložené složence.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě, že jste před doručením složenky již na základě trvalého příkazu provedli platbu na rok 2022 ve výši 300 Kč, je nutno ve prospěch vašeho variabilního symbolu doplatit částku 100 Kč.

Každý účastník zapojený do projektu má možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu zdarma. Volně ložený kompost je možné vyzvednout na kompostárně v Dražkovicích (Po-Pá 6,30 – 15,00 hod, tel.: 777 783 145). V případě nevyzvednutí kompostu do 31.12.2022, se nárok do dalšího roku nepřevádí.

Oddělený sběr bioodpadu je „otevřený projekt“ do něhož je možno se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem.Pro přihlášení do projektu využijte přihlašovací formulář. 

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.