Složení Rady Městského obvodu Pardubice I

  • Ivana Dolečková – starostka

  • Mgr. Ondřej Šebek – místostarosta

  • Ing. Jiří Lejhanec

  • Mgr. Marie Hubálková

  • Vladimír Martinec