Termíny jednání Rady městského obvodu Pardubice I

II. pololetí 2022I. pololetí 2023
25. října 20224. ledna 2023
9. listopadu 2022

18. ledna 2023

15. listopadu 20221. února 2023
23. listopadu 202215. února 2023
14. prosince 20221. března 2023

29. března 2023

12. dubna 2023

26. dubna 2023

10. května 2023


24. května 2023

7. června 2023

21. června 2023