Jmenný seznam

Starosta
Ing. Petr Heřmanský

466 859 841
petr.hermansky@umo4.mmp.cz

Tajemnice (+ životní prostředí)
Mgr. Naděžda Peterová

466 859 847
nadezda.peterova@umo4.mmp.cz

Sekretariát, podatelna, CzechPOINT

Ing. Iva Matušková

466 859 845 
iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a  hospodářské správy 
Ing. Tereza Hybská ( vedoucí odboru)

466 859 842
tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák (referent investic, vedoucí pracovní čety)

466 859 846
stanislav.novak@umo4.mmp.cz

Přestupky, knihovny 
Jitka Korečková, DiS. (referentka přestupků)

466 859 843
jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí (OEVV)

vedoucí odboru- momentálně funkce neobsazena

466 859 848

Renata Tichá (referentka ekonomických a vnitřních věcí, ověřování, správce místního poplatku - psi)

466 859 849
renata.ticha@umo4.mmp.cz

Gabriela Bížová, DiS. (referentka mzdové agendy a vnitřních věci)

466 859 840
gabriela.bizova@umo4.mmp.cz

Marcela Macounová (referentka - správce místních poplatků [TKO, užívání veřejného prostranství], administrace dotací)

466 859 844
​​​​​​​marcela.macounova@umo4.mmp.cz