Cílem dokumentu je vymezení cesty vedoucí k systémovému rozvoji modrozelené infrastruktury ve statutárním městě Pardubice jako nástroji zmírňujícímu dopady urbanizace zesílené klimatickou změnou. Modrozelená infrastruktura* (MZI) přináší změnu paradigmatu vnímání veřejného prostoru a významu městské zeleně obecně. Jako princip má vliv na všechny stavební obory a propojuje je s prvky přinášejícími tzv. ekosystémové služby, tj. přínosy, které poskytují dané ekosystémy lidem.